Förtroendevalda

Om ossRFSL

Styrelsen väljs vid RFSL Jämtland Härjedalens årsmöte som hålls en gång per år. Styrelsen har bland annat i uppdrag att verkställa den verksamhetsplan som årsmötet fastställer, att fastställa budget och söka samarbeten med andra aktörer. Styrelsen träffas ett antal gånger per år för diskussion och beslut i övergripande frågor. Styrelsen för verksamhetsår 2016 valdes på årsmötet den 16 mars 2016.

Styrelse

Robin Wall, vice ordförande
E-post: robin.wall@ostersund.rfsl.se

Johan Lunnelie, kassör
E-post: johan.lunnelie@ostersund.rfsl.se

Marit Råbock, ledamot (integrationsfrågor)
E-post: marit.rabock@ostersund.rfsl.se

Mattias Björkblad, ledamot (transfrågor)
E-post: mattias.bjorkblad@ostersund.rfsl.se

Lovisa Roos, suppleant
E-post: lovisa.roos@ostersund.rfsl.se

 

Vår Ordförande Josephine Råbock har avgått med omedelbarverkan på grund av privata skäl. Föreningens arbete fortgår som vanligt fram till årsmötet. Vid frågor kontakta gärna oss på: ostersund@rfsl.se

Our chairman Josephine Råbock has resinged with immediate action due to personal reasons. Our work will continue as usual until next annual meeting. If you have any questions please contact us on: ostersund@rfsl.se

Vår bokföring kontrolleras av:

Wretmans Redovisning & Skatter
Vi ökar dina möjligheter!