Skolinformation

VerksamhetRFSL

Skolinformation

Vi vill hjälpa till att informera om Hbtqi på skolor i alla länets kommuner!

Våra informationer innehåller:

  • Kort om RFSL och RFSL Jämtland Härjedalen
  • Hbtqi-begrepp
  • Heteronormen och dess konsekvenser
  • Hbtqi-historia

Tidsåtgång: 60min eller 120min

Priser

Skolelever per 60min: 1.500 kr

Skolelever 120min: 2.500 kr

Upp till 120 min vuxna och yrkesverksamma: 2.500kr

Kontakta oss via: ostersund@rfsl.se